240418 Directievergadering BaO AR Niet-gesubsidieerd Personeel