ICT Overkoepelende Werkgroep Directievergadering 2018-1